Teneo Developers

Teneo Dialogue Resources

Flow lists

To see the list of Flows available in the Teneo Dialogue Resource of a specific language, please select the language in the menu.

Bulgarian

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementПотребителят изразява разбиране
Потребителят изразява съгласие
Потребителят казва да
Потребителят казва добре, страхотно или отлично
Потребителят казва може би
Потребителят казва моля
Потребителят казва на бота да не се притеснява за това
Потребителят казва не
Потребителят казва, че вече е опитал
Потребителят казва, че само се шегува
Потребителят намира нещо за интересно
Потребителят пита бота дали още е на линия
Потребителят показва интерес към разговора
Dialogue / Bot and User NamesПотребителят пита как се казва бота
Потребителят пита дали ботът помни името му
Потребителят казва името си
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyПотребителят въвежда празно съобщение
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputПотребителят въвежда много дълго съобщение
Dialogue / Connecting Phrases / MetaПотребителят иска от бота да повтори
Потребителят иска от бота да почака
Потребителят пита дали може да зададе въпрос
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeПотребителят изразява несъгласие
Потребителят казва забрави, няма значение
Потребителят казва, че е питал нещо бота
Потребителят казва, че му е безразлично
Потребителят казва, че не знае
Потребителят пита дали всичко е наред
Потребителят смята, че ботът трябва ( да направи така)
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (Потребителят е въвел само удивителен знак.)
Потребителят въвежда безсмислица
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningПотребителят иска ботът да запомни нещо
Потребителят иска да знае какво следва
Потребителят пита защо. Каква е причината?
Dialogue / Connecting Phrases / SupportДиалог за засичане на език
Потребителят иска помощ, поддръжка или съвет
Потребтелят пита бота колко езика знае
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityПотребителят иска да знае кой е създал бота
Потребителят иска да знае колко често ботът получава нови актуализации
Потребителят иска да знае цената на бота
Потребителят пита за Artificial Solutions
Потребителят пита каква е функцията на бота
Потребителят пита колко е умен ботът
Потребителят споменава Teneo
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityПотребителят иска да знае възрастта на бота
Потребителят иска да знае дали ботът има семейство
Потребителят иска да знае дали ботът предпочита мъжете пред жените / жените пред мъжете
Потребителят отбелязва, че ботът не е реален
Потребителят пита дали ботът има домашен любимец
Потребителят пита за външния вид на бота
Потребителят пита за пола на бота
Потребителят пита къде живее ботът
Потребителят пита за предпочитанията на бота
Потребителят пита откъде е ботът
Dialogue / Conversational / FriendsПотребителят иска да бъде приятел с бота
Потребителят иска да излезе с бота
Потребителят иска да се ожени или да излиза с бота
Потребителят иска да целуне или прегърне бота
Потребителят иска от бота да се усмихне
Потребителят пита бота дали го харесва
Dialogue / Conversational / GDPRПотребителят пита за защитата на личните данни / GDPR
Dialogue / Conversational / HoroscopeПотребителят пита за хороскопа
Dialogue / Conversational / JokesПотребителят иска да чуе виц
Потребителят иска да чуе още един (виц) - в същия контекст
Потребителят не харесва (вица) - в същия контекст
Потребителят харесва (вица) - в същия контекст
Dialogue / Conversational / ProfanityЗасичане на нецензурни думи
Потребителят ругае името на Бог или Исус
Потребителят говори за наркотици
Dialogue / Conversational / TimeCheckПотребителят иска да знае часа
Dialogue / Conversational / WeatherПотребителят коментира времето
Dialogue / EmojisПотребителят пише емотикон или емоджи
Dialogue / Feedback / NegativeПотребителят изисква ботът да спре
Потребителят мисли, че ботът дава едни и същи отговори
Потребителят не разбира за какво говори ботът
Потребителят пита дали ботът не е откачил
Потребителят се пита дали ботът говори сериозно
Потребителят смята, че ботът е лош или безполезен
Dialogue / Feedback / PositiveПотребителят благодари
Потребителят казва: Обичам те
Потребителят прави комплимент на бота
Потребителят се смее или смята, че ботът е забавен
Dialogue / GreetingsПотребителят казва довиждане
Потребителят казва здравей
Потребителят казва: честита Нова година / Весела Коледа и други празници
Потребителят пита: Как си? Как беше денят ти
Потребителят се радва да се запознае с бота
Dialogue / My companyПотребителят иска да говори с човек (Live Chat)
Потребителят иска да знае работното време на компанията / на бота
Потребителят иска да се свърже с компанията
Потребителят пита дали ботът или компанията използват социални медии
Dialogue / User PersonalityПотрвпителят казва, че е мъж или жена
Потребителят е тъжен
Потребителят е щастлив
Потребителят заявява, че е ядосан или разстроен
Потребителят смята, че нещо е лошо, ужасно, страшно и т.н.
Потребителят съжалява
Потребителят казва възрастта си
Потребителят казва, че е от конкретна държава
Dialogue / Greeting MessageПоздрав
Dialogue / SafetynetЗона Safetynet

Chinese (Mandarin)

Folder pathFlow name
Dialogue / Acknowledgement用户表示肯定
用户表示已经做过了
用户表示有可能
用户明白意思
用户说不客气
用户说你必须做
Dialogue / Bot and User Names用户透露了自己的姓名
用户问机器人姓名
Dialogue / Connecting Phrases / Empty用户输入为空
Dialogue / Connecting Phrases / Long Input用户输入过长
Dialogue / Connecting Phrases / Meta用户让聊天机器人重复一遍
用户说等一下
用户想要继续聊
用户想知道能否问一个问题
Dialogue / Connecting Phrases / Negative用户表示不确定
用户表示不知道
用户表示只是开个玩笑
用户说不
用户说忘了吧
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (用户仅输入感叹号)
用户输入无意义的句子
Dialogue / Connecting Phrases / Questioning用户问机器人是否还记得他
用户问接下来怎么样
用户问为什么
用户询问生命的意义
用户询问是否出了问题
用户要求回答
用户要求机器人记住
Dialogue / Connecting Phrases / Support检测到其他语言
用户想知道机器人能说多少种语言
用户需要支持或建议
Dialogue / Conversational / Bot Functionality用户提到机器人的回答速度
用户提到了Teneo
用户问机器人的用途是什么
用户想了解机器人有多智能
用户想知道对话机器人的价格
用户想知道对话是否有记录
用户想知道机器人程序是如何编写的
用户想知道机器人多久更新一次
用户想知道机器人是否可以回答所有问题
用户询问Artificial Solutions的信息
用户询问对话机器人能否在所有设备和平台上使用
Dialogue / Conversational / Bot Personality用户问机器人是否养宠物
用户问机器人是否有某个身体部位
用户想知道机器人更喜欢男性还是女性
用户想知道机器人是否有家庭
用户想知道机器人是否有男/女朋友
用户想知道机器人最喜欢什么
用户询问机器人基本信息
用户询问机器人是哪里人
Dialogue / Conversational / Friends用户让机器人笑一个
用户说对话机器人是最好的朋友
用户问机器人是否喜欢自己
用户想和机器人交朋友
用户想和机器人结婚
用户想和机器人约会
用户想要亲吻机器人
Dialogue / Conversational / Horoscope用户提到了星座
Dialogue / Conversational / Jokes用户觉得刚才的笑话很好笑
用户觉得机器人说的笑话不好笑
用户想听笑话
Dialogue / Conversational / Profanity用户表达歧视
用户提到了毒品
用户提到了色情字眼
Dialogue / Conversational / TimeCheck用户想知道时间
Dialogue / Conversational / Weather用户评论天气
Dialogue / Emojis用户输入了表情
Dialogue / Feedback / Negative用户不理解机器人说的话
用户觉得机器人在重复同样的回答
用户辱骂对话机器人
用户说机器人很糟糕
用户说机器人没注意听
用户要求机器人停止
Dialogue / Feedback / Positive用户夸奖了机器人
用户说我喜欢你
用户说谢谢
用户说自己最喜欢对话机器人
Dialogue / Greetings用户说很高兴见到你
用户说你好
用户说再见
用户问你好吗
用户致以节日祝福
Dialogue / My company用户想和真人说话
用户想为公司工作
用户想要联系公司
用户想知道公司的营业时间
用户想知道一些新消息
Dialogue / User Personality用户表达喜悦
用户表示抱歉
用户表示愤怒
用户觉得很糟糕
用户觉得某件事很有趣
用户说不用担心
用户说自己来自某个国家或城市
用户透露了年龄
用户心情不佳
用户自称为男性
用户自称为女性
Dialogue / Greeting Message欢迎信息
Dialogue / Safetynet机器人未能理解用户的话

Czech

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementUživatel povzbuzuje konverzaci
Uživatel říká Ano
Uživatel říká Dobré, Skvělé, Vynikající
Uživatel říká Možná
Uživatel říká Ne
Uživatel říká Není zač
Uživatel říká, aby se tím bot už netrápil
Uživatel říká, že to byl jen vtip
Uživatel říká, že to už udělal
Uživatel se ptá, zda tam bot stále je
Uživatel si myslí, že něco je zajímavé
Uživatel vyjadřuje pochopení
Uživatel vyjadřuje souhlas
Dialogue / Bot and User NamesUživatel říká své jméno
Uživatel se ptá na jméno bota
Uživatel se ptá, zda si bot pamatuje jeho jméno
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyUživatel zadá prázdný input
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputUživatel zadá velmi dlouhý input
Dialogue / Connecting Phrases / MetaUživatel se ptá, jestli se může na něco zeptat
Uživatel žádá bota o zopakování
Uživatel žádá bota, aby chvíli počkal
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeUživatel říká, zapomeň na to, nevadí
Uživatel říká, že ho to nezajímá
Uživatel říká, že neví
Uživatel říká, že se bota na něco zeptal
Uživatel se ptá, zda je s něčím problém
Uživatel si myslí, že bot musí (něco udělat)
Uživatel vyjadřuje nesouhlas
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (Uživatel zadal pouze vykřičník.)
Uživatel zadá něco nesmyslného
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningUživatel chce, aby si bot něco zapamatoval
Uživatel se ptá Co teď?
Uživatel se ptá Proč? Z jakého důvodu?
Dialogue / Connecting Phrases / SupportJazykový detektor
Uživatel se ptá na jazyk bota
Uživatel žádá o pomoc, podporu nebo radu
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityUživatel chce vědět, jak často je bot aktualizován
Uživatel chce vědět, jak je bot inteligentní
Uživatel chce vědět, kdo vytvořil bota nebo jak bot funguje
Uživatel chce znát cenu bota
Uživatel se ptá na Artificial Solutions
Uživatel se ptá, jaký je účel bota
Uživatel zmíní „Teneo“
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityUživatel chce vědět, co má bot v oblibě
Uživatel chce vědět, jaká je sexuální orientace bota
Uživatel chce vědět, zda má bot rodinu
Uživatel říká, že bot není skutečný
Uživatel se ptá jak je bot starý
Uživatel se ptá na pohlaví bota
Uživatel se ptá na vzhled bota
Uživatel se ptá odkud bot je
Uživatel se ptá, kde bot žije
Uživatel se ptá, zda bot vlastní nějaké zvíře
Dialogue / Conversational / FriendsUživatel chce bota políbit nebo obejmout
Uživatel chce vzít bota na rande
Uživatel chce, aby se bot usmál
Uživatel se chce oženit nebo randit s botem
Uživatel se chce s botem přátelit
Uživatel se ptá, zda ho má bot rád
Dialogue / Conversational / GDPRUživatel se ptá na ochranu dat / GDPR
Dialogue / Conversational / HoroscopeUživatel se ptá na horoskop
Dialogue / Conversational / JokesUživatel chce další (vtip) - Kontext v rámci stejné složky
Uživatel chce slyšet vtip
Uživateli se to líbí (vtip) - Kontext v rámci stejné složky
Uživateli se to nelíbí (vtip) - Kontext v rámci stejné složky
Dialogue / Conversational / ProfanityDetekce vulgárních výrazů
Uživatel kleje
Uživatel mluví o nelegálních drogách
Dialogue / Conversational / TimeCheckUživatel chce znát čas
Dialogue / Conversational / WeatherUživatel se vyjadřuje k počasí
Dialogue / EmojisUživatel napíše emotikon (smajlík)
Dialogue / Feedback / NegativeUživatel nerozumí tomu, o čem bot mluví
Uživatel se ptá, zda se bot zbláznil
Uživatel se ptá, zda to bot myslí vážně
Uživatel si myslí, že bot je špatný nebo nepoužitelný
Uživatel si myslí, že bot opakuje stejné odpovědi
Uživatel žádá bota, aby to zastavil
Dialogue / Feedback / PositiveUživatel říká Děkuji
Uživatel říká Miluji tě
Uživatel se směje nebo si myslí, že bot je zábavný
Uživatel skládá botovi poklonu
Dialogue / GreetingsUživatel říká „Šťastný nový rok“/„Veselé Vánoce“ a další sezónní pozdravy
Uživatel říká Ahoj
Uživatel říká Na shledanou
Uživatel říká, že bylo milé se s botem seznámit
Uživatel se ptá Jak se máš? Jaký jsi měl den?
Dialogue / My companyUživatel chce kontaktovat společnost
Uživatel chce mluvit se skutečnou osobou (Live Chat)
Uživatel chce znát pracovní dobu společnosti / bota
Uživatel se ptá, zda bot nebo společnost používá sociální média
Dialogue / User PersonalityUživatel říká svůj věk
Uživatel říká, že je naštvaný nebo rozrušený
Uživatel říká, že je smutný
Uživatel říká, že je žena nebo muž
Uživatel říká, že něco je špatné, hrozné, strašné atd.
Uživatel říká, že pochází z určitého místa
Uživatel se omlouvá
Uživatel vyjadřuje spokojenost
Dialogue / Greeting MessageUvítací zpráva
Dialogue / SafetynetSafetynet

Danish

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementBrugeren siger "Det var en joke"
Brugeren siger "Godt", "Fantastisk", "Fedt"
Brugeren siger "Ja"
Brugeren siger "Måske"
Brugeren siger "Nej"
Brugeren siger "Selv tak"
Brugeren siger, at hun allerede har gjort det
Brugeren spørger, om botten stadig er der
Brugeren synes, at noget er interessant/spændende
Brugeren udtrykker enighed
Brugeren udtrykker forståelse
Brugeren viser begejstring for samtalen
Dialogue / Bot and User NamesBrugeren fortæller sit navn
Brugeren spørger om bottens navn
Brugeren spørger, om botten kan huske hendes navn
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyBrugeren giver et tomt input
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputBrugeren skriver mere end 20 ord i en sætning
Dialogue / Connecting Phrases / MetaBrugeren beder botten om at gentage
Brugeren spørger, om han må stille et spørgsmål
Brugeren vil have botten til at vente et minut
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeBrugeren siger "Glem det!"
Brugeren siger "Svar mig"
Brugeren siger, at botten skal (gøre det)
Brugeren siger, at han er ligeglad
Brugeren siger, at han ikke ved det
Brugeren spørger "Hvad der er galt", "hvad er der i vejen"
Brugeren udtrykker uenighed
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (Brugeren har kun indtastet et udråbstegn.)
Brugeren siger nonsens
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningBrugeren spørger "Hvorfor?"
Brugeren vil have botten til at huske noget
Brugeren vil vide: "Hvad nu?"
Dialogue / Connecting Phrases / SupportBrugeren beder om hjælp, et råd, support
Brugeren vil vide hvilke sprog botten snakker
Fremmedsprog
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityBrugeren nævner Teneo
Brugeren spørger om Artificial Solutions
Brugeren vil vide hvor intelligent botten er
Brugeren vil vide hvordan botten er lavet
Brugeren vil vide prisen på en chatbot
Brugeren ønsker at vide hvor ofte botten bliver opdateret
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityBrugeren siger, at botten ikke er virkelig/om botten har en bestemt kropsdel
Brugeren spørger hvor botten bor
Brugeren spørger om bottens favoritter
Brugeren spørger om bottens køn
Brugeren spørger om bottens udseende
Brugeren spørger, hvor gammel botten er
Brugeren spørger, om botten har et (kæle)dyr
Brugeren vil vide hvad meningen med botten/livet er
Brugeren vil vide hvor botten er fra
Brugeren vil vide om botten foretrækker mænd eller kvinder
Brugeren vil vide om botten har familie
Dialogue / Conversational / FriendsBrugeren vil gå ud med botten
Brugeren vil have botten til at smile
Brugeren vil kysse/kramme botten
Brugeren vil vide om botten kan lide hende?
Brugeren ønsker, at være ven med botten
Dialogue / Conversational / GDPRGDPR
Dialogue / Conversational / HoroscopeBrugeren spørger om horoskoper
Dialogue / Conversational / JokesBrugeren kan ikke lide den (joken) - Same folder context
Brugeren kan lide den (joken) - Same folder context
Brugeren vil høre en joke
Brugeren vil høre endnu en (joke) - Same folder context
Dialogue / Conversational / ProfanityBrugeren siger bandeord, fornærmelser, skældsord
Brugeren taler om illegale stoffer
Dialogue / Conversational / TimeCheckBrugeren vil vide hvad klokken er
Dialogue / Conversational / WeatherBrugeren kommenterer vejret
Dialogue / EmojisBrugeren skriver et emotikon (en smiley)
Dialogue / Feedback / NegativeBrugeren forstår ikke
Brugeren siger botten er kedelig, dum, irriterende
Brugeren siger Stop, Ti stille
Brugeren siger, at botten ikke er opmærksom/undgår spørgsmålet
Brugeren spørger om botten er skør
Brugeren tror, at botten gentager de samme svar
Brugeren undrer sig over om botten er seriøs
Dialogue / Feedback / PositiveBrugeren giver botten et kompliment
Brugeren griner eller synes botten er sjov
Brugeren siger Jeg elsker dig
Brugeren siger tak
Brugeren synes, at det var et godt svar
Dialogue / GreetingsBrugeren siger "Farvel"
Brugeren siger "Hej!"
Brugeren synes, at det var rart at møde botten
Brugeren ønsker Glædelig "højtid/helligdag"
Dialogue / My companyBrugeren spørger om botten eller firmaet bruger sociale medier
Brugeren spørger, om der er noget nyt/nogle nyheder
Brugeren vil gerne vide hvornår firmaet / botten har åben
Brugeren ønsker at snakke med chefen
Brugeren ønsker at snakke med en virkelig person (Live Chat)
Brugeren ønsker kontaktoplysninger
Dialogue / User PersonalityBrugeren fortæller sin alder
Brugeren giver udtryk for lykke
Brugeren siger "undskyld"
Brugeren siger Jeg er en mand/kvinde
Brugeren siger Jeg er nationalitet
Brugeren siger, at det ikke gør noget
Brugeren siger, at han er ked af det
Brugeren siger, at hun er vred eller gal
Brugeren synes noget er dårligt, forfærdeligt, rædselsfuldt
Dialogue / Greeting MessageVelkomst hilsen
Dialogue / SafetynetBrugeren siger noget som botten overhovedet ikke forstår (Safetynet)

Dutch

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementGebruiker drukt eensgezindheid uit
Gebruiker gaat misschien akkoord
Gebruiker geeft aan dat hij het begrijpt
Gebruiker moedigt verdere conversatie aan
Gebruiker vindt iets interessant
Gebruiker vraagt of er iemand thuis is
Gebruiker zegt dat hij het gedaan heeft
Gebruiker zegt Graag gedaan
Gebruiker zegt Het was maar een grapje
Gebruiker zegt ja
Gebruiker zegt nee
Dialogue / Bot and User NamesGebruiker geeft zijn naam, of bot vraagt naar de naam van de Gebruiker, en de naam wordt opgeslagen
Gebruiker vraagt naar de naam van de bot
Gebruiker vraagt of de bot zich hem herinnert
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyGebruiker drukt op Enter zonder iets te typen
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputGebruiker voert meer dan 20 woorden in in een zin
Dialogue / Connecting Phrases / MetaGebruiker vraagt de bot om dat te herhalen
Gebruiker wil dat de bot de vragen gaat stellen
Gebruiker wil dat de bot even wacht
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeGebruiker is het oneens met de bot
Gebruiker vraagt de bot om te antwoorden op zijn vraag
Gebruiker vraagt wat er scheelt, wat is er
Gebruiker zegt dat de bot moet
Gebruiker zegt dat het hem niet kan schelen
Gebruiker zegt dat het niet van belang is
Gebruiker zegt dat hij het niet weet
Dialogue / Connecting Phrases / NonsenseGebruiker voert onzin in
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningGebruiker vraagt Waarom, voor welke reden
Dialogue / Connecting Phrases / SupportGebruiker spreekt een andere taal
Gebruiker vraagt advies
Gebruiker vraagt of de bot ook andere talen spreekt (in het Nederlands)
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityGebruiker vraagt hoe snel de bot is
Gebruiker vraagt informatie over Artificial Solutions
Gebruiker vraagt informatie over Teneo
Gebruiker vraagt naar de zin van het leven
Gebruiker vraagt of bot een zoekmachine/encyclopedie is
Gebruiker vraagt of de bot ook op andere apparaten werkt
Gebruiker vraagt wat het nut van de bot is
Gebruiker vraagt welke vragen de bot kan beantwoorden
Gebruiker wil weten hoe vaak de bot geüpdatet wordt
Gebruiker wil weten hoeveel een bot kost
Gebruiker wil weten wie de bot gemaakt heeft
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityGebruiker vraagt naar de leeftijd van de bot
Gebruiker vraagt naar de voorkeuren/favorieten van de bot
Gebruiker vraagt naar het geslacht van de bot
Gebruiker vraagt naar het uiterlijk van de bot
Gebruiker vraagt of de bot een mens is
Gebruiker vraagt of de bot huisdieren heeft
Gebruiker vraagt of de bot op mannen/ vrouwen valt
Gebruiker vraagt waar de bot vandaan komt
Gebruiker vraagt waar de bot woont
Gebruiker wil weten of de bot familie heeft
Dialogue / Conversational / FriendsGebruiker wil dat de bot glimlacht
Gebruiker wil de bot kussen
Gebruiker wil een afspraakje maken met de bot
Gebruiker wil trouwen met de bot
Gebruiker wil vrienden worden met de bot
Gebruiker wil weten of de bot hem leuk vindt
Dialogue / Conversational / GDPRGebruiker vraagt naar gegevensbescherming / AVG
Dialogue / Conversational / HoroscopeGebruiker vraagt naar zijn horoscoop
Dialogue / Conversational / JokesGebruiker vindt het een leuke mop - Same folder context
Gebruiker vindt het geen leuke mop - Same folder context
Gebruiker wil dat de bot een mop vertelt
Gebruiker wil nog een mop horen - Same folder context
Dialogue / Conversational / ProfanityGebruiker maakt seksueel getinte opmerking
Gebruiker vraagt naar illegale drugs
Dialogue / Conversational / TimeCheckGebruiker wil de tijd weten
Dialogue / Conversational / WeatherGebruiker maakt een opmerking over het weer
Dialogue / EmojisGebruiker typt een emoticon (smiley)
Dialogue / Feedback / NegativeGebruiker beledigt de bot
Gebruiker vindt dat de bot dezelfde antwoorden herhaalt
Gebruiker vraagt de bot de vraag niet te ontwijken
Gebruiker vraagt de bot ermee op te houden
Gebruiker vraagt waar de bot het over heeft
Gebruiker zegt dat de bot het niet begrepen heeft
Gebruiker zegt dat de bot niet oplet
Dialogue / Feedback / PositiveGebruiker lacht/zegt 'je bent grappig'
Gebruiker vindt de bot knap
Gebruiker zegt Bedankt
Gebruiker zegt dat hij de bot leuk vindt
Dialogue / GreetingsGebruiker vindt dat dit een heel fijn gesprek was
Gebruiker vraagt Hoe gaat het / hoe was je dag
Gebruiker zegt Fijne kerstdagen/Gelukkig Nieuwjaar/Vrolijk Pasen, enz
Gebruiker zegt hallo
Gebruiker zegt Tot ziens
Dialogue / My companyGebruiker vraagt of bot/bedrijf gebruik maakt van social media
Gebruiker wil contact met het bedrijf
Gebruiker wil de baas spreken
Gebruiker wil met een echt persoon praten
Gebruiker wil weten of er iets nieuws is
Dialogue / User PersonalityGebruiker drukt blijdschap uit
Gebruiker geeft aan dat iets hem spijt
Gebruiker geeft aan wat zijn sexe is
Gebruiker vermeldt zijn leeftijd
Gebruiker vindt iets jammer, spijtig etc
Gebruiker zegt dat hij boos of overstuur is
Gebruiker zegt dat hij uit een bepaald land of een bepaalde stad komt
Gebruiker zegt dat hij verdrietig is
Gebruiker zegt maak je geen zorgen
Dialogue / Greeting MessageBegroeting
Dialogue / SafetynetSafetynet: Gebruiker zegt iets dat de bot helemaal niet begrijpt

English

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementThe user asks if the bot still is there
The user expresses agreement
The user expresses understanding
The user says Good, Great, or Excellent
The user says maybe
The user says No
The user says not to worry about it
The user says that it was only a joke
The user says that she did
The user says Yes
The user says You're welcome
The user shows encouragement to the conversation
The user thinks something is interesting
Dialogue / Bot and User NamesThe user asks for the bot's name
The user asks if the bot remembers her name
The user is telling his name
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyThe user gives an empty input
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputThe user enters a really long input
Dialogue / Connecting Phrases / MetaThe user asks bot to please repeat
The user asks the bot to hold on a minute
The user wonders if she can ask a question
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeThe user asks if there's a problem with something
The user expresses disagreement
The user says forget it, never mind
The user says she asked the bot something
The user says that he doesn't know
The user says that she doesn't care
The user thinks that the bot must (do so)
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (The user has typed in only an exclamation mark.)
The user enters nonsense
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningThe user asks Why? For which reason
The user wants the bot to remember something
The user wants to know: What now
Dialogue / Connecting Phrases / SupportLanguage detector flow
The user asks for help, support or advice
The user is asking regarding the bot's language
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityThe user asks about Artificial Solutions
The user asks what is the bot's purpose
The user mentions "Teneo"
The user wants to know how intelligent the bot is
The user wants to know how often the bot receives new updates
The user wants to know the price of a bot
The user wants to know who created the bot or how the bot works
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityThe user asks about the bot's appearance and looks
The user asks about the bot's favorites
The user asks for the bot's gender
The user asks how old the bot is
The user asks if the bot owns an animal
The user asks where the bot is from
The user asks where the bot lives
The user points out that the bot is not real
The user wants to know if the bot has family
The user wants to know if the bot prefers men over women / women over men
Dialogue / Conversational / FriendsThe user asks if the bot likes her
The user requests the bot to smile
The user wants to be friends with the bot
The user wants to go out with the bot
The user wants to kiss or hug the bot
The user wants to marry or date the bot
Dialogue / Conversational / GDPRUser asks about data protection / GDPR
Dialogue / Conversational / HoroscopeThe user asks about horoscope
Dialogue / Conversational / JokesThe user doesn't like it (the joke) - Same folder context
The user likes it (the joke) - Same folder context
The user wants another one (joke) - Same folder context
The user wants to hear a joke
Dialogue / Conversational / ProfanityProfanity detected
The user swears in the name of God or Jesus
The user talks about illegal drugs
Dialogue / Conversational / TimeCheckThe user wants to know the time
Dialogue / Conversational / WeatherThe user comments on the weather
Dialogue / EmojisThe user writes an emoticon or emoji
Dialogue / Feedback / NegativeThe user asks if the bot is out of her mind
The user doesn't understand what the bot is talking about
The user requests the bot to stop it
The user thinks the bot is bad or useless
The user thinks the bot is repeating the same answers
The user wonders if the bot is serious
Dialogue / Feedback / PositiveThe user is paying the bot a compliment
The user laughs or thinks the bot is funny
The user says Thanks
The user says: "I love you"
Dialogue / GreetingsThe user asks, How are you? How was your day
The user says "Happy New Year"/"Merry Christmas" and other Seasonal Greetings
The user says Goodbye
The user says Hello
The user thinks it was nice to meet the bot
Dialogue / My companyThe user asks if the bot or the company uses social media
The user wants to contact the company
The user wants to know the Company's / bot's business hours
The user wants to speak to a real person (Live Chat)
Dialogue / User PersonalityThe user expresses happiness
The user gives her age
The user is sorry
The user says he is sad
The user states he is from a specific country
The user states she is a woman or a man
The user states she is angry or upset
The user thinks something is bad, awful, terrible etc
Dialogue / Greeting MessageGreeting message
Dialogue / SafetynetSafetynet

French

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementL'utilisateur demande si le chatbot est toujours là
L'utilisateur dit "de rien"
L'utilisateur dit "génial", "parfait", ou "excellent"
L'utilisateur dit "non"
L'utilisateur dit "oui"
L'utilisateur dit "peut-être"
L'utilisateur dit qu'il l'a déjà fait
L'utilisateur dit que c'était une blague
L'utilisateur encourage la conversation
L'utilisateur exprime la compréhension
L'utilisateur exprime son accord
L'utilisateur pense que quelque chose est intelligent
L'utilisateur pense que quelque chose est intéressant
Dialogue / Bot and User NamesL'utilisateur demande quel est le nom du chatbot
L'utilisateur demande si le chatbot se souvient de son nom
L'utilisateur dit son prénom
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyL'utilisateur n'a rien dit mais tapé "entré"
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputL'utilisateur entre un input trop long
Dialogue / Connecting Phrases / MetaL'utilisateur demande au chatbot d'attendre un instant
L'utilisateur demande au chatbot de répéter
L'utilisateur demande s'il peut poser une question
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeL'utilisateur demande s'il y a un problème avec quelque chose
L'utilisateur demande une réponse
L'utilisateur dit qu'il ne sait pas
L'utilisateur dit qu'il s'en fout
L'utilisateur exprime son désaccord
L'utilisateur pense que le chatbot doit (faire)
Dialogue / Connecting Phrases / NonsenseL'utilisateur entre non sens
! (L'utilisateur entre seulement le point d'exclamation.)
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningL'utilisateur demande "et maintenant ?"
L'utilisateur demande "pouquoi", "pour quelle raison ?"
L'utilisateur veut que le chatbot se rappelle quelque chose
Dialogue / Connecting Phrases / SupportL'utilisateur demande de l'aide, du soutien ou des conseils
L'utilisateur demande quelles langues le chatbot peut comprendre / parler
L'utilisateur dit quelque chose dans une langue étrangère
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityL'utilisateur demande à propos de Artificial Solutions
L'utilisateur demande au chatbot à quoi il sert
L'utilisateur mentionne "Teneo"
L'utilisateur veut connaître le prix d'un chatbot
L'utilisateur veut savoir ce que le chatbot peut comprendre
L'utilisateur veut savoir combien de fois le chatbot reçoit de nouvelles mises à jour
L'utilisateur veut savoir comment le chatbot est fait
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityL'utilisateur a des questions concernant l'aspect physique du chatbot
L'utilisateur demande quel est l'âge du chatbot
L'utilisateur demande quel est le sexe du chatbot
L'utilisateur fait remarquer que le chatbot n'est pas réel
L'utilisateur veut savoir ce que le chatbot préfère
L'utilisateur veut savoir d'où le chatbot vient (le pays d'origine)
L'utilisateur veut savoir où le chatbot vit
L'utilisateur veut savoir si le chatbot a de la famille
L'utilisateur veut savoir si le chatbot a un animal
L'utilisateur veut savoir si le chatbot préfère les hommes ou les femmes
Dialogue / Conversational / FriendsL'utilisateur demande au chatbot de sourire
L'utilisateur veut embrasser le chatbot
L'utilisateur veut être ami avec le chatbot
L'utilisateur veut savoir si le chatbot l'aime
L'utilisateur veut se marier avec le chatbot
L'utilisateur veut sortir avec le chatbot
Dialogue / Conversational / GDPRL'utilisateur demande des informations sur la protection des données (RGPD)
Dialogue / Conversational / HoroscopeL'utilisateur veut connaître son horoscope
Dialogue / Conversational / JokesL'utilisateur l'aime (la blague) - Same folder context
L'utilisateur ne l'aime pas (la blague) - Same folder context
L'utilisateur veut que le chatbot lui raconte une blague
L'utilisateur veut une autre (blague) - Same folder context
Dialogue / Conversational / ProfanityL'utilisateur insulte le chatbot
L'utilisateur jure au nom de Dieu ou Jésus
L'utilisateur parle des drogues illégales
Dialogue / Conversational / TimeCheckL'utilisateur veut savoir quelle heure il est
Dialogue / Conversational / WeatherL'utilisateur parle de la météo
Dialogue / EmojisL'utilisateur écrit une émoticône (un smiley)
Dialogue / Feedback / NegativeL'utilisateur demande au chatbot de s'arrêter
L'utilisateur demande si c'était une blague
L'utilisateur dit "je ne t'aime pas"
L'utilisateur ne comprend pas de quoi le chatbot parle
L'utilisateur pense que le chatbot ne répond pas à la question ou qu'il évite la question
L'utilisateur pense que le chatbot répète toujours la même réponse
Dialogue / Feedback / PositiveL'utilisateur dit "je t'aime"
L'utilisateur dit "merci"
L'utilisateur fait un compliment au chatbot
L'utilisateur pense que c'était une bonne réponse
L'utilisateur rit ou pense que le chatbot est drôle
Dialogue / GreetingsL'utilisateur demande comment ça va
L'utilisateur dit "au revoir"
L'utilisateur dit "bonjour"
L'utilisateur dit "joyeux Noël / bonne année" ou une autre salutation relative à une fête / saison d'année
L'utilisateur dit "ravi(e) de faire votre connaissance"
Dialogue / My companyL'utilisateur souhaite contacter l'entreprise
L'utilisateur veut parler à une personne réelle (Live Chat)
L'utilisateur veut savoir si l'entreprise utilise les médias sociaux
Dialogue / User PersonalityL'utilisateur dit de quel pays ou ville il est
L'utilisateur dit qu'il est en colère
L'utilisateur dit qu'il est heureux
L'utilisateur dit qu'il est triste
L'utilisateur dit qu'il ne faut pas s'inquiéter
L'utilisateur dit quel est son sexe
L'utilisateur est désolé
L'utilisateur indique son âge
L'utilisateur pense que quelque chose est mauvais, terrible, horrible etc
Dialogue / Greeting MessageMessage d'accueil
Dialogue / SafetynetSafetynet

German

Variables

Variable nameDefault valueDescription
day0Used by the Begin dialog script, where populated with current day
month0Used by the Begin dialog script, where populated with current month
year0Used by the Begin dialog script, where populated with current year
botName“Botname”The name of the bot. Used in answer texts. To be configured per project.
companyName“Botfirma”The name of the company. Used in answer texts. To be configured per project.
companyNameAkk"die Botfirma"The name of the company. Used in answer texts. To be configured per project.
companyNameDat"der Botfirma"The name of the company. Used in answer texts. To be configured per project.
companyNameGen"der Botfirma"The name of the company. Used in answer texts. To be configured per project.
userFirstName“”The name of the user. Can be captured in the flow “User sagt seinen Namen Oder Bot FRAGT DANACH, und Name wird gespeichert”.
userTimeZoneCETThe user’s time zone. To be configured accordingly. Used in the “Begrüßungstext” flow.

Flow list

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementUser drückt Verständnis aus
User findet etwas interessant
User fragt, ob jemand zuhause ist
User ist der gleichen Meinung
User sagt Gern geschehen
User sagt gut, super, klasse
User sagt Ja
User sagt Nein
User sagt, das war nur ein Witz
User sagt, er hat das getan
User stimmt vielleicht zu
User will, dass das Gespräch weitergeht
Dialogue / Bot and User NamesUser bittet den Bot seinen Namen zu erraten
User fragt den Bot nach seinem Namen
User sagt seinen Namen Oder Bot FRAGT DANACH, und Name wird gespeichert
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyUser schickt eine leere Eingabe ab
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputUser macht eine sehr lange Eingabe
Dialogue / Connecting Phrases / MetaUser bittet den Bot sich zu wiederholen
User will wissen, ob er eine Frage stellen darf
User will, dass der Bot kurz wartet
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeUser animiert den Bot etwas zu tun
User drückt Unstimmigkeit aus
User fragt Was ist los?
User sagt er hat den Bot etwas gefragt
User sagt Vergiss es
User sagt, dass er es nicht weiß
User sagt, es ist ihm egal
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (User gibt nur ein Ausrufezeichen ein. )
User gibt nur Fragezeichen ein
User gibt Unsinn ein
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningUser fragt Warum? Aus welchem Grund?
User will wissen Was nun?
User will, dass der Bot sich an etwas erinnert
Dialogue / Connecting Phrases / SupportEine andere Sprache als Deutsch wurde identifiziert
User fragt um Rat
User will wissen, welche Sprachen der Bot spricht
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityStichwort Teneo
User fragt etwas über Artificial Solutions
User fragt: Warum sind wir hier?
User will wissen, was ein Bot kostet
User will wissen, wie der Bot gebaut wurde oder wer den Bot gebaut hat
User will wissen, wie intelligent der Bot ist
User will wissen, wie oft der Bot Updates erhält
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityUser fragt den Bot nach seinen Vorlieben
User fragt den Bot: "Wie siehst du aus?"
User fragt nach dem Geschlecht des Bots
User fragt, ob der Bot real ist
User fragt, wo der Bot wohnt
User will wissen, ob der Bot eine Familie hat
User will wissen, ob der Bot lieber Frauen oder Männer mag
User will wissen, wo der Bot herkommt
Dialogue / Conversational / FriendsUser bittet den Bot zu lächeln
User will den Bot heiraten
User will den Bot küssen
User will mit dem Bot ausgehen
User will mit dem Bot befreundet sein
User will wissen, ob der Bot ihn mag
Dialogue / Conversational / GDPRUser stellt eine Frage zum Datenschutz / GDPR
Dialogue / Conversational / HoroscopeUser fragt nach Horoskop
Dialogue / Conversational / JokesUser mag den Witz - Same folder context
User mag den Witz nicht- Same folder context
User will einen Witz hören
User will noch einen Witz hören - Same folder context
Dialogue / Conversational / ProfanityUser spricht über illegale Drogen
User macht rassistische Bemerkungen
Dialogue / Conversational / TimeCheckUser will die Uhrzeit wissen
Dialogue / Conversational / WeatherUser redet über das Wetter
Dialogue / EmojisUser gibt ein Emoticon (a smiley)
Dialogue / Feedback / NegativeUser denkt, der Bot wiederholt die gleichen Antworten
User fragt sich, ob der Bot etwas ernst meinte
User fragt, ob der Bot den Verstand verloren hat
User sagt das macht keinen Sinn
User sagt dem Bot er soll aufhören
User sagt, dass der Bot ihn nicht verstanden hat
User sagt, der Bot ist schlecht oder nutzlos
Dialogue / Feedback / PositiveUser lacht/sagt Du bist lustig
User macht dem Bot ein Kompliment
User sagt Danke
User sagt Ich liebe Dich
Dialogue / GreetingsUser denkt, es war schön den Bot kennengelernt zu haben
User fragt Wie geht es Dir/Wie war Dein Tag?
User sagt Hallo
User sagt Tschüs
User wünscht frohe Weihnachten/Ostern oder ein frohes, neues Jahr
Dialogue / My companyUser fragt, ob der Bot soziale Netzwerke nutzt
User möchte mit einem Menschen sprechen (Live-Chat)
User will die Firma kontaktieren: Tel / Mail / Fax / Kontaktformular
User will die Öffnungszeiten der Firma wissen
User will wissen was es Neues gibt
Dialogue / User PersonalityUser drückt aus, dass es ihm Leid tut
User drückt Fröhlichkeit aus
User findet etwas schlecht, furchtbar etc
User fragt nach dem Alter des Bots
User sagt sein Alter
User sagt, alles wird OK sein
User sagt, er ist traurig
User sagt, er ist verärgert
User sagt, sie ist eine Frau
User sagt, wo er herkommt
Dialogue / Greeting MessageBegrüßungstext
Dialogue / SafetynetUser sagt etwas, das der Bot nicht versteht

Indonesian

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementPengguna bertanya jika bot masih aktif
Pengguna mengatakan Bagus, Hebat atau Luar Biasa
Pengguna mengatakan dia sudah coba
Pengguna mengatakan dia tertarik dengan sesuatu
Pengguna mengatakan itu hanya gurauan
Pengguna mengatakan jangan risau
Pengguna mengatakan sama-sama
Pengguna mengatakan Tidak
Pengguna mengatakan Ya
Pengguna Mengatakan Mungkin
Pengguna mengekspresikan persetujuan
Pengguna menunjukkan kepahaman
Pengguna menunjukkan minat terhadap perbicaraan ini
Dialogue / Bot and User NamesPengguna bertanya jika bot mengingat namanya
Pengguna memberikan namanya
Pengguna menanyakan nama bot
Dialogue / Connecting Phrases - EmptyPengguna memberi input kosong
Dialogue / Connecting Phrases - Long InputPengguna memberi input yang sangat panjang
Dialogue / Connecting Phrases - MetaPengguna ingin menanyakan sesuatu
Pengguna meminta bot untuk mengulang perkataan
Pengguna meminta bot untuk tunggu sebentar
Dialogue / Connecting Phrases - NegativePengguna berpikir kalau bot harus melakukannya
Pengguna bertanya jika ada yang salah dengan sesuatu
Pengguna menanyakan sesuatu kepada bot
Pengguna mengatakan "Lupakanlah"
Pengguna mengatakan bahwa dia tidak peduli
Pengguna mengatakan kalau dia tidak tahu
Pengguna mengungkapkan ketidaksetujuan
Dialogue / Connecting Phrases - Nonsense!(Pengguna hanya memberikan tanda seru)
Pengguna memasukkan kata-kata kosong
Dialogue / Connecting Phrases - QuestioningPengguna bertanya Mengapa? Untuk alasan yang mana
Pengguna ingin bot mengingat sesuatu
Pengguna ingin tahu: Sekarang apa
Dialogue / Connecting Phrases - SupportPengguna bertanya Mengapa? Untuk alasan yang mana
Pengguna ingin bot mengingat sesuatu
Pengguna ingin tahu: Sekarang apa
Dialogue / Conversational - Bot FunctionalityPengguna bertanya mengenai kegunaan bot
Pengguna bertanya soal Artificial Solutions
Pengguna ingin mengetahui bagaimana cara bot diperbaharui
Pengguna ingin mengetahui harga dari sebuah bot
Pengguna ingin mengetahui siapa pembuat bot dan cara kerja bot
Pengguna ingin tahu seberapa pintar bot
Pengguna menyebut Teneo
Dialogue / Conversational - Bot PersonalityPengguna bertanya dari mana bot berasal
Pengguna bertanya di mana bot tinggal
Pengguna bertanya jika bot memiliki peliharaan
Pengguna ingin tahu apakah bot lebih menyukai pria daripada wanita / wanita daripada pria
Pengguna ingin tahu apakah bot memiliki keluarga
Pengguna menanyakan jenis kelamin bot
Pengguna menanyakan rupa dan penampilan bot
Pengguna menanyakan tentang kesukaan bot
Pengguna menanyakan usia bot
Pengguna mengatakan kalau bot tidak nyata
Dialogue / Conversational - FriendsPengguna bertanya apakah bot menyukainya
Pengguna ingin berteman dengan bot
Pengguna ingin keluar dengan bot
Pengguna ingin mencium atau memeluk bot
Pengguna ingin menikah atau berkencan dengan bot
Pengguna meminta bot untuk tersenyum
Dialogue / Conversational - GDPRPengguna bertanya soal GDPR
Dialogue / Conversational - HoroscopePengguna bertanya tentang horoskop
Dialogue / Conversational - JokesPengguna ingin mendengar lelucon
Pengguna menginginkan yang lain (lelucon) - Konteks folder yang sama
Pengguna menyukainya (lelucon) - Konteks folder yang sama
Pengguna tidak menyukainya (lelucon) - Konteks folder yang sama
Dialogue / Conversational - ProfanityKata-kata kotor terdeteksi
Pengguna berbicara tentang obat-obatan terlarang
Pengguna bersumpah atas nama Tuhan atau Yesus
Dialogue / Conversational - TimeCheckPengguna ingin mengetahui waktu
Dialogue / Conversational - WeatherKomentar pengguna tentang cuaca
Dialogue / EmojisPengguna menulis emotikon atau emoji
Dialogue / Feedback - NegativePengguna bertanya apakah bot sudah gila
Pengguna meminta bot untuk menghentikannya
Pengguna menganggap bot tidak berguna
Pengguna mengira bot mengulangi jawaban yang sama
Pengguna penasaran apakah bot tersebut serius
Pengguna tidak mengerti apa yang dibicarakan bot
Dialogue / Feedback - PositivePengguna berkata: "Aku cinta kamu"
Pengguna berterimakasih
Pengguna memuji bot
Pengguna tertawa atau menganggap bot itu lucu
Dialogue / GreetingsPengguna bertanya, Apa kabar? Bagaimana harimu
Pengguna mengatakan "Selamat Tahun Baru" / "Selamat Natal" dan salam lainnya
Pengguna mengatakan Halo
Pengguna mengatakan selamat tinggal
Pengguna senang bertemu bot
Dialogue / My CompanyPengguna bertanya apakah bot atau perusahaan menggunakan media sosial
Pengguna ingin berbicara dengan manusia (Percakapan langsung)
Pengguna ingin mengetahui jam kerja Perusahaan / bot
Pengguna ingin menghubungi perusahaan
Dialogue / User PersonalityPengguna memberikan umurnya
Pengguna meminta maaf
Pengguna mengatakan dia adalah seorang lelaki atau perempuan
Pengguna mengatakan dia dari sesuatu tempat
Pengguna mengatakan dia marah atau kesal
Pengguna mengatakan dia sedih
Pengguna mengekspresikan kegembiraan
Pengguna merasa sesuatu tidak bagus, jelek, buruk, dll.
Greeting MessageUcapan Salam
SafetynetJaring Pengaman

Italian

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementL'utente chiede al bot se è ancora lì
L'utente dice "Prego"
L'utente dice 'Grande', 'Eccellente', 'Molto bene'
L'utente dice 'No'
L'utente dice 'Ok', 'Va bene' o 'Non ti preoccupare'
L'utente dice 'Sì'
L'utente dice che capisce o che ha capito
L'utente dice che era solo uno scherzo
L'utente dice che lo ha fatto già
L'utente dice forse
L'utente esorta il bot a proseguire la conversazione
L'utente esprime accordo
L'utente pensa che qualcosa sia interessante
Dialogue / Bot and User NamesL'utente chiede al bot se ricorda il nome dell'utente
L'utente chiede il nome del bot
L'utente dice il proprio nome
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyL'utente inserisce un input vuoto
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputL'utente inserisce un input molto lungo
Dialogue / Connecting Phrases / MetaL'utente chiede al bot di aspettare un attimo
L'utente chiede al bot di ripetere
L'utente chiede se può porgere una domanda
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeL'utente chiede se c'è un problema con qualcosa
L'utente dice 'Lascia perdere', 'Non importa'
L'utente dice che ha chiesto qualcosa al bot
L'utente dice che non gliene importa
L'utente dice che non lo sa
L'utente esprime disaccordo
L'utente pensa che il bot deve (fare qualcosa)
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (L'utente ha inserito solo un punto esclamativo)
L'utente inserisce input senza senso
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningL'utente chiede 'Perché?', 'Per quale motivo?'
L'utente vuole che il bot ricordi qualcosa
L'utente vuole sapere: e adesso?
Dialogue / Connecting Phrases / SupportL'utente chiede aiuto, assistenza o un consiglio
L'utente chiede la lingua del bot
L'utente dice qualcosa in un'altra lingua
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityL'utente chiede per quale scopo esiste il bot
L'utente chiede qualcosa su Artificial Solutions
L'utente menziona "Teneo"
L'utente vuole sapere chi ha creato o come funziona il bot
L'utente vuole sapere quant'è intelligente il bot
L'utente vuole sapere quanto costa un bot
L'utente vuole sapere quanto spesso il bot riceve nuovi aggiornamenti
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityL'utente chiede al bot delle sue preferenze
L'utente chiede da dove viene il bot
L'utente chiede dell'aspetto o del look del bot
L'utente chiede di che sesso è il bot
L'utente chiede dove vive il bot
L'utente chiede quanti anni ha il bot
L'utente chiede se il bot possiede un animale
L'utente nota che il bot non è reale
L'utente vuole sapere se il bot ha una famiglia
L'utente vuole sapere se il bot preferisce gli uomini o le donne
Dialogue / Conversational / FriendsL'utente chiede al bot di sorridere
L'utente chiede se gli piace al bot
L'utente vuole dare un bacio al bot
L'utente vuole essere amico del bot
L'utente vuole sposare o corteggiare il bot
L'utente vuole uscire con il bot
Dialogue / Conversational / GDPRL'utente chiede qualcosa di relativo alla protezione dei dati / GDPR
Dialogue / Conversational / HoroscopeL'utente chiede qualcosa di relativo agli oroscopi
Dialogue / Conversational / JokesL'utente dice che la barzelletta gli piace
L'utente dice che la barzelletta non gli piace
L'utente vuole sentire un'altra barzelletta
L'utente vuole sentire una barzelletta
Dialogue / Conversational / ProfanityL'utente fa commenti sessuali o razzisti
L'utente menziona Dio, Gesù, santi, divinità ecc
L'utente parla di droghe illegali
Dialogue / Conversational / TimeCheckL'utente vuole sapere che ore sono
Dialogue / Conversational / WeatherL'utente commenta il tempo meteorologico
Dialogue / EmojisL'utente digita una faccina (emoticon)
Dialogue / Feedback / NegativeL'utente chiede al bot di smetterla
L'utente chiede se il bot è fuori di testa
L'utente non capisce di cosa sta parlando il bot
L'utente pensa che il bot sia inutile o non sia bravo
L'utente pensa che il bot stia ripetendo le stesse risposte
L'utente si chiede se il bot parla sul serio
Dialogue / Feedback / PositiveL'utente dice 'Grazie'
L'utente dice 'Ti amo'
L'utente fa un complimento al bot
L'utente ride o dice che il bot è divertente
Dialogue / GreetingsL'utente augura "Felice anno nuovo"/"Buon Natale" e altri auguri di stagione
L'utente chiede al bot come sta o come è andata
L'utente dice "Salve!"
L'utente dice 'Arrivederci'
L'utente dice che è un piacere o è stato un piacere incontrare il bot
Dialogue / My companyL'utente chiede se il bot o la compagnia usa i social media
L'utente vuole conoscere l'orario lavorativo dell'azienda/del bot
L'utente vuole contattare la compagnia
L'utente vuole parlare con una persona vera
Dialogue / User PersonalityL'utente dice che è arrabbiato
L'utente dice che è di sesso maschile o femminile
L'utente dice che è felice
L'utente dice che è triste
L'utente dice che gli dispiace
L'utente dice la sua età
L'utente dichiara la città o il paese di provenienza
L'utente pensa che qualcosa sia cattivo, sia terribile o faccia schifo
Dialogue / Greeting MessageSaluto iniziale
Dialogue / SafetynetSafetynet

Japanese

Folder pathFlow name
Dialogue / My Companyユーザーはボットまたは会社がソーシャルメディアを使うかと聞く
ユーザーはどうやって会社へ連絡できるかと聞く
ユーザーは会社の営業時間、またはボットが働く時間について聞く
ユーザーは人と話したいと言う(ライブチャット)
Dialogue / Connecting Phrases / Negativeユーザーは何か問題があるかと聞く
ユーザーは構わない・いらいらしていると言う
ユーザーはボットに質問を聞いたと言う
ユーザーは何でもないです、忘れてくださいと言う
ユーザーはボットがしなければならないと言う
ユーザーは同意していないと言う
ユーザーは知らないと言う
Dialogue / Connecting Phrases / Metaユーザーは質問を聞いてもいいかと聞く
ユーザーはちょっと待ってと言う
ユーザーはボットに繰り返して下さいと言う
Dialogue / Connecting Phrases / Supportユーザーは助け・助言・援助を求める
ユーザーはボットの話せる言語について聞く
言語検出
Dialogue / Connecting Phrases / Questioningユーザーはなぜか・その理由はと聞く
ユーザーはボットに覚えておいてくださいと言う
ユーザーは今どうしたらよいかと聞く
Dialogue / Connecting Phrases / Emptyユーザーの入力が空きの場合
Dialogue / Connecting Phrases / Long Inputユーザーは非常に長い入力を書く
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsenseユーザーは無意味な入力を書く
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsenseユーザーは「!」ばかりを入力する
Dialogue / Feedback / Positiveユーザーはありがとうと言う
ユーザーは笑う、またはボットがおもしろいと言う
ユーザーはボットのことが好きだと言う
ユーザーはボットに誉め言葉を言う
Dialogue / Feedback / Negativeユーザーはボットの言ったことが分からないと言う
ユーザーはボットが同じ答えを何度も繰返していると言う
ユーザーはボットに止めるように頼む
ユーザーはボットに頭がおかしいのかと聞く
ユーザーはボットに本気ですかと聞く
ユーザーはボットが悪いまたは何の役にも立たないと言う
Dialogue / User Personalityユーザーはごめんなさいと言う
ユーザーは嬉しさを表す
ユーザーは何かが悪い・ひどい・恐ろしいと言う
ユーザーは怒っている・ムカついていると言う
ユーザーは悲しく・寂しく感じると言う
ユーザーは女または男だと言う
ユーザーは年齢を言う
ユーザーは自分の出身を言う
Dialogue / Conversational / Profanityユーザーは卑罵語を言う(卑罵語検出)
ユーザーは違法薬物について話す
Dialogue / Conversational / Friendsユーザーはボットに笑顔を見せて下さいと言う
ユーザーは「私のことが好きですか」と言う
ユーザーはボットと友だちになりたいと言う
ユーザーはボットに彼女・彼氏になってほしい、または結婚したいと言う
ユーザーはボットとキスしたいまたは抱きしめたいと言う
ユーザーはボットと付き合いたいと言う
Dialogue / Conversational / Horoscopeユーザーは運勢を占うように頼む
Dialogue / Conversational / Bot Personalityユーザーはボットの見た目について聞く
ユーザーはボットがどこに住んでいるかと聞く
ユーザーはボットが何歳かと聞く
ユーザーはボットのお気に入りを聞く
ユーザーはボットにペットをかっているかと聞く
ユーザーはボットが実在しないと言う
ユーザーはボットの性別を聞く
ユーザーはボットの家族について聞く
ユーザーはボットがどこから来たかと聞く
ユーザーはボットに女性と男性どちらが好きかと聞く
Dialogue / Conversational / GDPRユーザーはデータ保護について聞く
Dialogue / Conversational / Jokesユーザーはボットの冗談が面白くないと言う(同じフォルダコンテクスト)
ユーザーは冗談を聞かせてと言う
ユーザーはボットの冗談を「面白い」と言う(同じフォルダコンテクスト)
ユーザーはもう一つの冗談を聞きたいと言う(同じフォルダコンテクスト)
Dialogue / Conversational / TimeCheckユーザーは何時かと聞く
Dialogue / Conversational / Bot Functionalityユーザーはアーティフィシャルソリューションズについて聞く
ユーザーはボットの目的が何かと聞く
ユーザーはどれくらいの頻度でボットが更新されるかと聞く
ユーザーはテネオについて聞く
ユーザーはボットの値段を聞く
ユーザーはボットの知能がどれくらい高いかと聞く
ユーザーはだれがボットを作成したか、またはボットがどのように機能するかと聞く
Dialogue / Conversational / Weatherユーザーは天気について話す
Dialogue / Acknowledgementユーザーはそれを既にしたと言う
ユーザーは同意を表す
ユーザーはいい・すごい・素晴しいと言う
ユーザーは会話を続けたいと言う
ユーザーはどういたしましてと言う
ユーザーは冗談だけだったよと言う
ユーザーは何かがおもしろい(興味深い)と言う
ユーザーはいいえと言う
ユーザーは理解を表す
ユーザーはボットにあなたはいるかと聞く
ユーザーはそうかもと言う
ユーザーは気にしないでと言う
ユーザーははいと言う
Dialogue / Emojisユーザーは絵文字を入力する
Dialogue / Greetingsユーザーはお元気ですかと聞く
ユーザーはこんにちはと言う
ユーザーはさようなら・お休みと言う
ユーザーはあけましておめでとうといった時候の挨拶を言う
ユーザーは初めましてと言う
Dialogue / Bot and User Namesユーザーは名前を言う
ユーザーはボットがユーザの名前を覚えているかと聞く
ユーザーはボットの名前を聞く
Safetynetセーフティネット
Greeting Message挨拶のメッセージ

Malay

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementPengguna berfikir sesuatu yang sangat menarik
Pengguna berkata ianya hanya gurauan
Pengguna bertanya jika bot masih berada di situ
Pengguna memberikan persetujuan
Pengguna memberitahu dia yang melakukan
Pengguna memuji Baik, Bagus, Terbaik
Pengguna menunjukkan dorongan untuk berbual
Pengguna menunjukkan persetujuan
Pengguna menyatakan Mungkin
Pengguna menyatakan tidak perlu risau berkenaan sesuatu
Pengguna menyatakan Tidak
Penggunakan mengucapkan Sama-sama
Penggunakan menyatakan Ya
Dialogue / Bot and User NamesPengguna bertanya nama bot
Pengguna bertaya jika bot masih ingat nama pengguna
Pengguna memberitahu namanya
Dialogue / Connecting Phrases - EmptyPengguna tidak memberi apa-apa input
Dialogue / Connecting Phrases - Long InputPengguna memasukkan input yang terlalu panjang
Dialogue / Connecting Phrases - MetaPengguna ingin tahu adakah boleh bertanya soalan?
Pengguna meminta bot mengulang semula
Pengguna meminta bot untuk menunggu
Dialogue / Connecting Phrases - NegativePengguna berfikir bot mesti (melakukannya)
Pengguna berkata dia tidak peduli
Pengguna bertanya jika terdapat sesuatu masalah
Pengguna bertanya sesuatu kepada bot
Pengguna meminta melupakannya, tidak kisah
Pengguna menyatakan dia tidak tahu
Pengguna menyatakan tidak setuju
Dialogue / Connecting Phrases - Nonsense!(Pengguna hanya menaip tanda seru.)
Pengguna hanya memasukkan input merapu
Dialogue / Connecting Phrases - QuestioningPengguna bertanya Mengapa? Sebab apa
Pengguna ingin tahu: Bagaimana sekarang
Pengguna meminta bot untuk mengingati sesuatu
Dialogue / Connecting Phrases – SupportPengesan aliran bahasa
Pengguna bertanya berkenaan bahasa bot
Pengguna meminta bantuan, sokongan dan nasihat
Dialogue / Conversational - Bot FunctionalityPengguna bertanya fungsi bot
Pengguna bertanya mengenai Artificial Solutions
Pengguna ingin mengetahui berapa kerap bot menerima kemas kini terbaru
Pengguna ingin tahu harga sebuah bot
Pengguna ingin tahu kebijaksaan bot
Pengguna ingin tahu siapa yang mencipta bot dan bagaimana bot berfungsi
Pengguna menyebut "Teneo"
Dialogue / Conversational - Bot PersonalityPengguna bertanya adakah bot mempunyai haiwan
Pengguna bertanya berkenaan penampilan dan rupa bot
Pengguna bertanya bot berasal dari mana
Pengguna bertanya kediaman bot
Pengguna bertanya menenai umur bot
Pengguna bertanya mengenai jantina bot
Pengguna bertanya mengenai kegemaran bot
Pengguna ingin tahu adakah bot mempunyai keluarga
Pengguna ingin tahu bot memilih lelaki daripada perempuan / perempuan daripada lelaki
Pengguna memberitahu bot bukan sebenar
Dialogue / Conversational - FriendsPengguna bertanya samada bot menyukainya
Pengguna ingin berkawan dengan bot
Pengguna ingin bertemu janji dengan bot
Pengguna ingin mencium atau memeluk bot
Pengguna mahu berkahwin atau bertemu janji dengan bot
Pengguna meminta bot untuk senyum
Dialogue / Conversational - GDPRPengguna bertanya mengenai perlindungan data / GDPR
Dialogue / Conversational - HoroscopePengguna bertanya mengenai ramalan bintang kelahiran
Dialogue / Conversational - JokesPengguna mahu lawak jenaka yang lain (lawak jenaka) - Konteks fail sama)
Pengguna mahu mendengar lawak jenaka
Pengguna suka (lawak jenaka itu) - (Konteks fail sama)
Pengguna tidak suka (lawak jenaka itu) - (Konteks fail sama)
Dialogue / Conversational - ProfanityKata-kata tidak senonoh telah dikesan
Pengguna bercakap mengenai ubat haram
Pengguna bersumpah dengan nama Tuhan atau Jesus
Dialogue / Conversational - TimeCheckPengguna bertanya mengenai jam waktu
Dialogue / Conversational - WeatherPengguna komen mengenai cuaca
Dialogue / EmojisPengguna menulis mengenai emotikon atau emoji
Dialogue / Feedback - NegativePengguna berfikir bot mengulang semula dengan jawapan yang sama
Pengguna berfikir bot teruk dan tidak berguna
Pengguna bertanya adakah bot telah gila
Pengguna meminta bot menghentikannya
Pengguna tertanya adakah bot serius
Pengguna tidak faham apa yang bot cakapkan
Dialogue / Feedback - PositivePengguna berkata: "Saya sayang anda"
Pengguna ketawa atau memikirkan bot sangat kelakar
Pengguna memberikan penghargaan kepada bot
Pengguna mengucapkan Terima kasih
Dialogue / GreetingsPengguna bertanya, Anda apa khabar? Bagaimanakah hari anda?
Pengguna mengucapkan "Selamat Tahun Baru" / "Selamat Hari Natal" dan ucapan perayaan bermusim yang lain
Pengguna mengucapkan gembira berjumpa bot
Pengguna mengucapkan Hello
Pengguna mengucapkan Selamat Tinggal
Dialogue / My CompanyPengguna bertanya adakah bot menguunakan media sosial
Pengguna ingin bercakap dengan manusia sebenar (Sembang secara langsung)
Pengguna mahu menghubungi syarikat
Pengguna mahu tahu mengenai waktu beroperasi syarikat/waktu bot beroperasi
Dialogue / User PersonalityPengguna berfikir sesuatu sangat buruk, mengerikan dan dasyat
Pengguna memberikan umurnya
Pengguna memberitahu yang dia sedang marah dan kecewa
Pengguna meminta maaf
Pengguna menunjukkan kegembiraan
Pengguna menyatakan bahawa dia adalah wanita atau lelaki
Pengguna menyatakan dia berasal dari negara tertentu
Pengguna menyatakan yang dia sedih
Greeting MessageUcapan selamat
SafetynetNet keselamatan

Norwegian (Nynorsk/Bokmål)

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementBrukeren er enig
Brukeren lurer på om det er noen hjemme
Brukeren oppmuntrer botten til å fortsette
Brukeren sier at det bare var en spøk
Brukeren sier at hun allerede har gjort det
Brukeren sier at hun forstår
Brukeren sier nei!
Brukeren sier toppers, bra
Brukeren sier: "Ingen årsak"
Brukeren sier: "Ja!"
Brukeren synes at noe er interessant
Dialogue / Bot and User NamesBrukeren angir navnet sitt
Brukeren ber botten om å gjette navnet hennes
Brukeren spør etter bottens navn
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyBrukeren gir et tomt input
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputBrukeren angir mer enn 20 ord i setningen
Dialogue / Connecting Phrases / MetaBrukeren ber botten om å gjenta
Brukeren lurer på om hun kan stille et spørsmål
Brukeren vil at botten venter litt
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeBrukeren er uenig
Brukeren oppfordrer botten til å svare
Brukeren sier at det er noe botten må gjøre
Brukeren sier at han/hun ikke bryr seg
Brukeren sier at hun ikke vet
Brukeren spør hva som er galt
Dialogue / Connecting Phrases / NonsenseBrukeren har kun skrevet et utropstegn (!)
Brukeren sier noe som er reneste nonsens
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningBrukeren ber botten om å huske noe
Brukeren spør: "Hvorfor?", "av hvilken grunn?"
Dialogue / Connecting Phrases / SupportBrukeren ber om råd eller vil ha hjelp til noe
Brukeren snakker et fremmed språk
Brukeren vil vite hvilke språk botten kan snakke
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityBrukeren sier noe om firmaet Artificial Solutions
Brukeren spør hva som er meningen med botten
Brukeren vil vite hvor mange personer botten kan snakke med (på en dag/samtidig)
Brukeren vil vite hvor rask eller smart botten er
Brukeren vil vite hvordan og av hvem botten er skapt
Nøkkelord: "Teneo"
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityBrukeren lurer på om botten foretrekker kvinner eller menn
Brukeren sier at botten ikke er virkelig
Brukeren spør hvor botten bor
Brukeren spør om bottens alder
Brukeren spør om bottens favoritter
Brukeren spør om bottens kjønn
Brukeren vil vite hvor botten kommer fra
Brukeren vil vite hvordan botten ser ut
Brukeren vil vite om botten har familie
Dialogue / Conversational / FriendsBrukeren ber botten om å le
Brukeren spør om botten vil bli hans/hennes kjæreste
Brukeren vil bli venn med botten
Brukeren vil gå ut med botten
Brukeren vil kysse botten
Brukeren vil vite om botten liker ham/henne
Dialogue / Conversational / GDPRBrukeren spør om GDPR / Databeskyttelsesforskriften
Dialogue / Conversational / HoroscopeBrukeren spør om horoskop
Dialogue / Conversational / JokesBrukeren synes den var dårlig (vitsen) - Same folder context
Brukeren synes den var morsom (vitsen) - Same folder context
Brukeren vil høre en til (vits) Same folder context
Brukeren vil høre en vits
Dialogue / Conversational / ProfanityBrukeren kommer med seksuelle eller rasistiske bemerkninger
Brukeren snakker om ulovlige stoffer
Dialogue / Conversational / TimeCheckBrukeren vil vite hva klokka er
Dialogue / Conversational / WeatherBrukeren snakker om været
Dialogue / EmojisBrukeren angir et emotikon (en "smiley")
Dialogue / Feedback / NegativeBrukeren ber botten om å slutte/avbryte
Brukeren fornærmer botten
Brukeren sier at botten ikke er oppmerksom
Brukeren sier at botten ikke har forstått
Brukeren synes botten gjentar seg selv
Brukeren synes noe er dårlig eller forferdelig
Dialogue / Feedback / PositiveBrukeren gir botten et kompliment
Brukeren sier at hun liker botten
Brukeren sier: "Takk!"
Dialogue / GreetingsBrukeren sier "god jul", "god påske" og andre helligdagshilsener
Brukeren sier hadet
Brukeren sier hei
Brukeren synes det var en hyggelig samtale
Dialogue / My companyBrukeren spør om botten eller firmaet benytter sosiale medier
Brukeren vil kontakte, jobbe eller vite åpningstider
Brukeren vil snakke med en operatør (Live-Chat)
Dialogue / User PersonalityBrukeren ber om forlatelse
Brukeren oppgir alderen sin
Brukeren sier at han/hun er nedstemt, føler seg dårlig
Brukeren sier at han/hun kommer fra en by eller land
Brukeren sier at hun er kvinne eller mann
Brukeren sier han er sint eller opprørt
Brukeren uttrykker glede
Dialogue / Greeting MessageHilsningsmelding
Dialogue / SafetynetBrukeren sier noe som botten ikke skjønner i det hele tatt

Portuguese

Folder pathFlow name
Dialogue / My CompanyO utilizador pergunta se o bot ou a empresa usa as redes sociais
O utilizador quer falar com o gerente
O utilizador quer contactar a empresa
O utilizador quer saber o horário de expediente da empresa / do bot
O utilizador quer falar com uma pessoa real (Live Chat)
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeO utilizador diz que não sabe
O utilizador pergunta se há algum problema
O utilizador diz que não consegue ver (qualquer coisa)
O utilizador discorda
O utilizador diz Esquece, Deixa estar
O utilizador acha que o bot deve fazer alguma coisa
O utilizador diz que não quer saber
O utilizador diz que perguntou alguma coisa ao bot
Dialogue/Connecting Phrases/MetaO utilizador pede ao bot que espere um minuto
O utilizador pede ao bot para repetir
O utilizador pergunta se pode fazer uma pergunta
Dialogue / Connecting Phrases / SupportO utilizador pergunta sobre a língua do bot
O utilizador pede ajuda, apoio ou alguma dica
Language detector flow
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningO utilizador pergunta porquê? Por que razão?
O utilizador quer saber: e agora?
O utilizador quer que o bot se lembre de alguma coisa
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyO utilizador manda um input vazio
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputO utilizador introduz um input muito longo
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense! (O utilizador só escreveu um ponto de exclamação.)
O utilizador introduz um input sem sentido
Dialogue / Feedback / PositiveO utilizador diz Obrigado!
O utilizador ri-se ou acha que o bot é engraçado
O utilizador diz "Amo-te"
O utilizador elogia ao bot
O utilizador acha que o bot deu uma boa resposta
Dialogue / Feedback / NegativeO utilizador não percebe o que o bot está a dizer
O utilizador pergunta-se se o bot está a falar a sério
O utilizador pede ao bot para não evitar a questão
O utilizador acha que o bot está a repetir as respostas
O utilizador está a insultar o bot
O utilizador diz que o bot não está com atenção
O utilizador pergunta se o bot está louco
O utilizador pede ao bot para parar
O utilizador mostra desagrado pelo bot
Dialogue / User PersonalityO utilizador fala do seu emprego
O utilizador diz o seu género
O utilizador diz que é duma cidade em particular
O utilizador diz a sua idade
O utilizador exprime felicidade
O utilizador diz que não há motivo de preocupação
O utilizador mostra-se zangado ou chateado
O utilizador diz que está triste
O utilizador desculpa-se
O utilizador acha que algo é mau, horrível, terrível
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityO utilizador pergunta onde mora o bot
O utilizador pergunta se o bot prefere homens ou mulheres
O utilizador comenta que o bot não é real
O utilizador pergunta se o bot tem animais de estimação
O utilizador pergunta pelo género do bot
O utilizador pergunta a idade do bot
O utilizador pergunta pelos Favoritos do bot
O utilizador pergunta de onde é o bot
O utilizador pergunta pelo aspeto e aparência do bot
O utilizador pergunta se o bot tem família
Dialogue / Conversational / ProfanityO utilizador fala sobre drogas ilegais
O utilizador perjura personagens religiosas
Dialogue / Conversational / FriendsO utilizador quer sair com o bot
O utilizador pergunta se o bot gosta dele/dela
O utilizador quer beijar ou abraçar o bot
O utilizador quer namorar ou casar com o bot
O utilizador pede que o bot sorria
O utilizador quer ser amigo do bot
Dialogue / Conversational / JokesO utilizador quer ouvir uma piada
O utilizador quer mais uma (piada) - Same folder context
O utilizador gosta (piada) - Same folder context
O utilizador não gosta (piada) - Same folder context
Dialogue / Conversational / HoroscopeO utilizador pergunta sobre o horóscopo
Dialogue / Conversational / GDPRO utilizador pergunta sobre a proteção de dados (GDPR)
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityO utilizador quer saber como é feito o bot
O utilizador diz "Teneo"
O utilizador quer saber com que frequência o bot recebe novas atualizações
O utilizador faz perguntas sobre Artificial Solutions
O utilizador quer saber se o bot é inteligente
O utilizador quer saber o preço de um bot
O utilizador pergunta sobre o sentido da vida
Dialogue / Conversational / TimeCheckO utilizador quer saber a hora
Dialogue / Conversational / WeatherO utilizador faz comentários sobre o tempo
Dialogue / AcknowledgementO utilizador diz "de nada!"
O utilizador pergunta se o bot ainda está lá
O utilizador diz Sim
O utilizador incita à conversa
O utilizador considera alguma coisa interessante
O utilizador mostra compreensão
O utilizador concorda
O utilizador diz que foi só uma piada
O utilizador diz Bom, Muito bom ou Ótimo
O utlizador diz que fez alguma coisa
O utilizador diz Não
Dialogue / Bot and User NamesO utilizador pergunta se o bot se lembra do seu nome
O utilizador pergunta pelo nome do bot
O utilizador diz o seu nome
Dialogue / GreetingsO utilizador pergunta Como estás? Como foi o teu dia?
O utilizador diz "Feliz Natal"/"Bom ano novo" e outras mensagens festivas
O utilizador diz Olá!
O utilizador diz boa noite
O utilizador acha que foi bom conhecer o bot
O utilizador diz Adeus
Dialogue / EmojisO utilizador escreve um emoticon (um smiley)
SafetynetSafetynet
Greeting MessageMensagem de cumprimento

Russian

Folder pathFlow nameDescription
Dialogue / My CompanyПользователь хочет связаться с предприятиемКакой ваш номер телефона / как я могу связаться с вами / как я могу установить с вами контакт и т.д.
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeПользователь говорит всё равно, не имеет значения.это не имеет значения / забудь это / игнорируй последний вход и.т.д.
Пользователь говорит он не знает.Не знаю / Без понятия / трудно сказать
Пользователь говорит: "Нет"Нет! / ни за что / никак и.т.д.
Пользователь просит ассистента ответить.давай ответ / ответь мой вопрос / Могу ли я получить ответ и.т.д.
Dialogue / Connecting Phrases / AcknowledgementПользователь выражает согласие.Я согласен с вами / Согласен / я тоже так думаю и.т.д.
Пользователь говорит окей или Не волнуйтесьокей / не волнуйтесь / Всё в порядке
Пользователь говорит что он понимает.I know, I get it, get you, Gotcha
Пользователь говорит "да"да / хорошо / конечно и.т.д.
Пользователь говорит Хорошо, Клёво, или Отлично.Отлично! Хорошо!
Dialogue / Connecting Phrases / GreetingsПользователь прощается.До Свидания / Пока / мне нужно пойти и другие прощания
Пользователь говорит Привет!Привет! / Здравствуйте. / Добрый день! и.т.д.
Пользователь спрашивает Как дела? Как прошел твой день?Как дела? / Как прошел твой день? / Всё в порядке? и.т.д.
Dialogue / Connecting Phrases / MetaПользователь просит бота повторить.Что такое? / Пожалуйста, повторите / Простите, что вы сказали? и.т.д.
Пользователь хочет знать, можно ли задать вопросМогу я задать вам вопрос / могу я с вами поговорить / я хочу чатиться и.т.д.
Dialogue / Connecting Phrases / SupportПользователь просит помощь, поддержку или консультацию.Пользователь просит о помощь, поддержку или консультацию и.т.д.
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningПользователь спрашивает, почему? По какой причине?Почему? / Но почему? / Почему нет? и.т.д.
Dialogue / Non-conversational / Long InputПользователь дает очень длинный ввод.Вход с более чем 20 слов или более 3 предложений (можно согласовывать).
Dialogue / Non-conversational / NonsenseПользователь вводит чушь.Общий флоу: бессмысленные входы как буквы беэ значения и.т.д.
! (Пользователь ввёл только восклицательный знак.)! (Пользователь ввёл только восклицательный знак.) ИЛИ начинает с нём фразу
Dialogue / Non-conversational / TimeoutПользователь продолжает разговор после тайм-аута.Общий флоу: поддержание разговора после тайм-аута
Dialogue / Non-conversational / EmptyПользователь дает пустой ввод.Общий флоу: пустой ввод
Dialogue / Feedback / PositiveПользователь говорит: "Я тебя люблю".Я люблю тебя, я влюблен в тебя и т.д.
Пользователь отмечает, что ему нравится этот ассистент больше всего.Ты молодец! / Ты мой любимый бот / Ты лучшая чем Siri! и т.д.
Пользователь говорит спасибо!Спасибо! / Большое спасибо! / Благодарю Вас! и т.д.
Пользователь смеется или думает что ассистент смешной.довольно забавно / ЛОЛ / ты очень смешная и.т.д.
Пользователь делает ассистенту комплимент.Общий флоу: Ты изящна! / Ты самая красивая и.т.д.
Dialogue / Feedback / NegativeПользователь думает, что ассистент плохой или бесполезный.Ты плохой! / Вы бесполезный / ты пустая трата времени и.т.д.
Пользователь думает, что ассистент глупый, не мудрый.ты глупый / Вы не умный / Ты болван и.т.д.
Пользователь обижает бота.Сукин сын / Ты тупица и.т.д.
Пользователь думает, что ассистент не был полезным.Это не помогает / Ответ не помог / Ты не помогла и.т.д.
Пользователь спрашивает говорит ли ассистент серьёзно.Вы прикалываетесь? / Серьезно? / ты не серьезный и т.д.
Пользователь говорит, что бот не понял.Почему Вы не отвечаете? / Вы мне не ответили / Ты не понимаешь! и.т.д.
Пользователь просит ассистента чтобы он не уклонялся от вопроса.Не меняй тему разговора! / Вы не ответили / ты уклоняешься от вопроса и.т.д.
Пользователь просит ассистента быть тише.Замолчи! / Придержи язык! / уходи! и.т.д.
Пользователь выражает неприязнь к ассистенту.Ты мне не нравишься / Я тебя ненавижу / Я действительно ненавижу тебя и.т.д.
Dialogue / User / Sentiment / NegativeПользователь извиняется.Мне жаль. / я не хотел тебя обидеть / Извините. и т.д.
Пользователь говорит, что он не хочет делать (что-то).Я не буду этого делать! / Я отказываюсь / Я это не сделаю
Dialogue / Conversational / ProfanityПользователь хочет заниматься любовью.Давайте заниматься сексом, I я хочу с тобой переспать и т.д.
Пользователь задает вопросы с сексуальными наклонностями.Где я могу найти проститутку и т.д.
Dialogue / Conversational / VA PersonalityПользователь спрашивает возраст ассистента.Сколько тебе лет? / Какой Ваш возраст? / Когда ты родилась? и.т.д.
Пользователь желает знать имеет ли ассистент мужа/жену/парня/девушку.Вы женат? / Вы жената? / У тебя есть любовник? и.т.д.
Пользователь cпрашивает имя ассистента.Как тебя зовут? / Как я могу вас называть? Имя ассистента нужно поставить в глобальной переменной Lib_sBotName!
Пользователь говорит, что ассистент не реальный.Ты не не реальный / Вы не человек / Вы робот и.т.д.
Пользователь спрашивает о вкусах ассистента. (упрощённый)Какой(ая/ое) твой(я/ё) любимый(ая/ое) фильм/актёр/кушанье/сериал/напиток и.т.д.
SafetynetСейфти нетЭтот флоу есть триггерованный если никакой флоу в сольюшон не триггерует на ввод пользователя.
Greeting MessageПриветствиеОбщий флоу: Первые что удалённый ассистент сказывает Переменная iHour назначает сколько времени для ответов: "Доброе утро" утром, "добрый вечер" вечером и так далее!

Spanish

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementEl usuario anima la conversación
El usuario dice no hay de qué
El usuario dice ok, está bien, no te preocupes
El usuario dice que era una broma
El usuario dice que lo entiende
El usuario dice que no
El usuario dice que ya lo ha hecho
El usuario dice sí
El usuario expresa acuerdo
El usuario piensa que algo es interesante
Dialogue / Bot and User NamesEl usuario dice su nombre o el bot pregunta por el nombre del usuario
El usuario pregunta por el nombre del bot
El usuario pregunta si el bot se acuerda de él
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyEl usuario introduce una entrada sin texto
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputEl usuario introduce una entrada demasiado larga
Dialogue / Connecting Phrases / MetaEl usuario pide al bot que repita
El usuario quiere que el bot espere un minuto
El usuario quiere saber si puede hacer una pregunta
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeEl usuario dice que el bot tiene que hacer algo
El usuario dice que le da igual
El usuario expresa su desacuerdo
El usuario pide al bot que le responda
El usuario pregunta cuál es el problema
Dialogue / Connecting Phrases / Nonsense¡! (El usuario sólo introduce un signo de exclamación)
El usuario introduce algo sin sentido
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningEl usuario dice que no está seguro, no puede decidir
El usuario pregunta: ¿Por qué?
El usuario quiere que el bot se acuerde de algo
El usuario quiere saber qué pasará ahora
Dialogue / Connecting Phrases / SupportEl usuario pregunta en lengua extranjera si el bot habla/entiende ese idioma
El usuario quiere saber qué idiomas habla el bot
El usuario solicita ayuda, consejos, soporte
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityEl usuario menciona Teneo
El usuario pregunta cuál es el propósito del bot
El usuario pregunta por Artificial Solutions
El usuario quiere saber cómo de inteligente es el bot
El usuario quiere saber cómo está hecho el bot
El usuario quiere saber con qué frecuencia recibe el bot nuevas actualizaciones
El usuario quiere saber cuánto cuesta un bot
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityEl usuario dice que el bot no es real
El usuario pregunta dónde vive el bot
El usuario pregunta por el género del bot
El usuario pregunta por la apariencia del bot
El usuario pregunta por la edad del bot
El usuario pregunta si el bot tiene animales
El usuario quiere saber de dónde es el bot
El usuario quiere saber si el bot prefiere hombres o mujeres
El usuario quiere saber si el bot tiene familia
Favoritos: el usuario pregunta sobre las cosas favoritas del bot
Dialogue / Conversational / FriendsEl usuario quiere besar al bot
El usuario quiere casarse con el bot
El usuario quiere que el bot sonría
El usuario quiere saber si le gusta al bot
El usuario quiere salir con el bot
El usuario quiere ser amigo del bot
Dialogue / Conversational / GDPREl usuario pregunta sobre la protección de datos (RGPD)
Dialogue / Conversational / HoroscopeEl usuario pregunta por el horóscopo
Dialogue / Conversational / JokesEl usuario dice que (el chiste) no le gusta - Same folder context flow
El usuario dice que le gusta (el chiste) - Same folder context flow
El usuario quiere escuchar un chiste
El usuario quiere otro (chiste) - Same folder context flow
Dialogue / Conversational / ProfanityEl usuario blasfema en el nombre de Dios o de Jesús
El usuario está ofendiendo al bot
El usuario habla sobre drogas
Dialogue / Conversational / TimeCheckEl usuario quiere saber qué hora es
Dialogue / Conversational / WeatherEl usuario hace comentarios sobre el tiempo
Dialogue / EmojisEl usuario escribe un emoticono (smiley)
Dialogue / Feedback / NegativeEl usuario cree que el bot repite las mismas respuestas
El usuario dice que el bot no lo ha entendido
El usuario dice que el bot no presta atención
El usuario expresa su desagrado hacia el bot
El usuario pide al bot que pare
El usuario pide que el bot no cambie de tema
El usuario pregunta si el bot está loco
El usuario quiere saber si el bot habla en serio
Dialogue / Feedback / PositiveEl usuario afirma que el bot es su favorito
El usuario cree la respuesta ha sido buena
El usuario dice gracias
El usuario dice que el bot es divertido
El usuario dice que quiere al bot
Dialogue / GreetingsEl usuario dice ¡Hola!
El usuario dice Adiós
El usuario dice Feliz Navidad / Feliz Año Nuevo o un saludo por otra fiesta / temporada del año
El usuario piensa que fue bueno conocer al bot
El usuario pregunta ¿Cómo estás?
Dialogue / My companyEl usuario quiere conocer los horarios de la empresa / del bot
El usuario quiere hablar con el director
El usuario quiere hablar con una persona de verdad (Live Chat)
El usuario quiere ponerse en contacto con la empresa
El usuario quiere saber si la empresa utiliza las redes sociales
Dialogue / User PersonalityEl usuario dice que algo es malo, horrible, terrible, etc
El usuario dice que es de (una ciudad)
El usuario dice que es un hombre o mujer
El usuario dice que está enfadado o molesto
El usuario dice que se siente triste
El usuario dice su edad
El usuario dice su nacionalidad
El usuario expresa su felicidad
El usuario se disculpa
Dialogue / Greeting MessageMensaje de bienvenida
Dialogue / SafetynetSafetynet

Swedish

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementAnvändaren håller med
Användaren säger att det bara var ett skämt
Användaren säger att hon förstår
Användaren säger att hon redan gjort det
Användaren säger nej!
Användaren säger toppen, bra
Användaren säger: "Ingen orsak"
Användaren säger: "Ja!"
Användaren tycker att något är intressant
Användaren undrar om det är någon hemma
Användaren uppmuntrar botten att fortsätta
Dialogue / Bot and User NamesAnvändaren anger sitt namn
Användaren ber botten att gissa hans/hennes namn
Användaren frågar efter bottens namn
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyAnvändaren ger ett tomt input
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputAnvändaren anger mer än 20 ord i en mening
Dialogue / Connecting Phrases / MetaAnvändaren ber botten att upprepa
Användaren undrar om hon kan få ställa en fråga?
Användaren vill att botten väntar ett tag
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeAnvändaren frågar vad som är fel
Användaren håller inte med
Användaren säger att det är något botten måste göra
Användaren säger att han/hon inte bryr sig
Användaren säger att han/hon inte vet
Användaren uppmanar botten att svara
Dialogue / Connecting Phrases / NonsenseAnvändaren har enbart skrivit ett utropstecken (!)
Användaren säger något som är rena nonsens
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningAnvändaren ber botten att komma ihåg något
Användaren frågar: "Varför?", "av vilken anledning?"
Dialogue / Connecting Phrases / SupportAnvändaren vill veta vilka språk botten kan tala
Användaren talar ett främmande språk
Användaren ber om råd eller vill ha hjälp med något
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityAnvändaren frågar vad meningen med botten är
Användaren säger något om företaget Artificial Solutions
Användaren vill veta hur många personer botten kan tala med (på en dag/på samma gång)
Användaren vill veta hur och av vem botten är skapad
Användaren vill veta hur snabb eller smart botten är
Nyckelord: "Teneo"
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityAnvändaren frågar efter bottens favoriter
Användaren frågar om bottens kön
Användaren frågar om bottens ålder
Användaren frågar var botten bor
Användaren säger att botten inte är verklig
Användaren undrar om botten föredrar kvinnor eller män
Användaren vill veta hur botten ser ut
Användaren vill veta om botten har familj
Användaren vill veta varifrån botten kommer
Dialogue / Conversational / FriendsAnvändaren ber botten le
Användaren frågar om botten vill bli hans/hennes pojkvän/flickvän
Användaren vill bli vän med botten
Användaren vill gå ut med botten
Användaren vill kyssa botten
Användaren vill veta om botten gillar honom/henne
Dialogue / Conversational / GDPRAnvändaren frågar om GDPR / Dataskyddsförordningen
Dialogue / Conversational / HoroscopeAnvändaren frågar om horoskop
Dialogue / Conversational / JokesAnvändaren tyckte det var dåligt (skämtet) - Same folder context
Användaren tyckte det var roligt (skämtet) - Same folder context
Användaren vill höra ett skämt
Användaren vill höra ett till (skämt) Same folder context
Dialogue / Conversational / ProfanityAnvändaren gör sexuella eller rasistiska anspelningar
Användaren talar om illegala droger
Dialogue / Conversational / TimeCheckAnvändaren vill veta tiden
Dialogue / Conversational / WeatherAnvändaren pratar om vädret
Dialogue / EmojisAnvändaren anger en emoticon (en "smiley")
Dialogue / Feedback / NegativeAnvändaren ber botten att sluta/avbryta
Användaren förolämpar botten
Användaren säger att botten inte har förstått
Användaren säger att botten inte är uppmärksam
Användaren tycker att botten upprepar samma svar
Användaren tycker att något är dåligt eller hemskt
Dialogue / Feedback / PositiveAnvändaren ger botten en komplimang
Användaren säger att hon gillar botten
Användaren säger: "Tack!"
Dialogue / GreetingsAnvändaren säger "god jul", "Glad påsk" och andra helg-hälsningar
Användaren säger hej
Användaren tar farväl
Användaren tycker att det var en trevlig konversation
Dialogue / My companyAnvändaren frågar om Botten eller företaget använder sig av social media
Användaren vill kontakt, arbete eller veta öppettider
Användaren vill prata med en operatör (Live-Chat)
Dialogue / User PersonalityAnvändaren anger ålder
Användaren ber om förlåtelse
Användaren säger att han är arg eller upprörd
Användaren säger att han/hon kommer ifrån (ett land/en stad)
Användaren säger att han/hon är ledsen, mår dåligt
Användaren säger att hon är en kvinna eller man
Användaren uttrycker glädje
Dialogue / Greeting MessageHälsningsmeddelande
Dialogue / SafetynetAnvändaren säger något som botten inte alls begriper

Turkish

Folder pathFlow name
Dialogue / AcknowledgementKullanıcı anladığını söylüyor
Kullanıcı bir şey değil diyor
Kullanıcı bir şeyin ilginç olduğunu düşünüyor
Kullanıcı botun konuşmasına devam etmesini istiyor
Kullanıcı evet diyor
Kullanıcı güzel, mükemmel diyor
Kullanıcı hayır diyor
Kullanıcı katılıyor
Kullanıcı kimse evde var mı soruyor
Kullanıcı şaka yaptığını söylüyor
Kullanıcı zaten yaptığını söylüyor
Dialogue / Bot and User NamesKullanıcı botun ismini soruyor
Kullanıcı botun ismini tahmin etmesini istiyor
Kullanıcı ismini söylüyor
Dialogue / Connecting Phrases / EmptyKullanıcı boş input verdi
Dialogue / Connecting Phrases / Long InputKullanıcı bir cümlede 20 den fazla kelime kullanıyor
Dialogue / Connecting Phrases / MetaKullanıcı asistanın söylediklerini tekrarlamasını istiyor
Kullanıcı bir soru sormak istediğini söylüyor
Dialogue / Connecting Phrases / NegativeKullanıcı bir sorun var mı soruyor
Kullanıcı botun soruya cevap vermesini istiyor
Kullanıcı katılmıyor
Dialogue / Connecting Phrases / NonsenseKullanıcı saçma sapan bir şey söylüyor
Kullanıcı tek ünlem işareti kullanıyor (!)
Dialogue / Connecting Phrases / QuestioningKullanıcı asistanın bir şey hatırlamasını istiyor
Kullanıcı neden/niçin soruyor
Dialogue / Connecting Phrases / SupportKullanıcı bir konu hakkında yardım istiyor
Kullanıcı yabancı dille konuşuyor
Kullanici botun hangi diller bildiğini soruyor
Dialogue / Conversational / Bot FunctionalityAnahtar kelime 'Teneo'
Kullanıcı Artificial Solutions şirketi hakkında bir şey söylüyor
Kullanıcı botun bulunma sebebini soruyor
Kullanıcı botun ne kadar hızlı ve zeki olduğunu soruyor
Dialogue / Conversational / Bot PersonalityKullanıcı botun 'erkek yada kadın mı tercih ediyorsun' soruyor
Kullanıcı botun favorilerini soruyor
Kullanıcı botun gerçek olmadığını söyluyor
Kullanıcı botun nerede yaşadığını soruyor
Kullanıcı botun nereden geldiğini bilmek istiyor
Kullanıcı botun yaşını soruyor
Dialogue / Conversational / FriendsKullanıcı asistanla arkadaş olmak istiyor
Kullanıcı botla çıkmak istiyor
Kullanıcı sevgili olmak istiyor
Dialogue / Conversational / GDPRKullanıcı GDPR ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği ilgili soruyor
Dialogue / Conversational / HoroscopeKullanıcı burc/fal soruyor
Dialogue / Conversational / JokesKullanıcı bir tane daha duymak istiyor (fıkra) - Same folder context
Kullanıcı fıkra/şaka duymak istiyor
Kullanıcı komik olduğunu düşünüyor (fıkra) - Same folder context
Kullanıcı komik olmadığını düşünüyor (fıkra) - Same folder context
Dialogue / Conversational / ProfanityKullanıcı yasa dışı uyuşturuclarla ilgili soruyor
Kullanıcı cinsel veya ırkçı iddialarda bulunuyor
Dialogue / Conversational / TimeCheckKullanıcı saati öğrenmek istiyor
Dialogue / Conversational / WeatherKullanıcı hava durumu hakkında konuşuyor
Dialogue / EmojisKullanıcı emoji kullanıyor
Dialogue / Feedback / NegativeKullanıcı asistanın özen göstermediğini söylüyor
Kullanıcı bir şeyin kötü veya hoş olmadığını söylüyor
Kullanıcı botun anlamadığını söylüyor
Kullanıcı botun kendini tekrarladığını söylüyor
Kullanıcı durdurma/iptal etmek istiyor
Dialogue / Feedback / PositiveKullanıcı botu beğendiğini söylüyor
Kullanıcı iltifat ediyor
Kullanıcı teşekkür ediyor
Dialogue / GreetingsKullanıcı 'Hayırlı Ramazan'lar' diyor, ve başka bayramları kutluyor
Kullanıcı elveda diyor
Kullanıcı merhaba diyor
Dialogue / My companyKullanıcı 'sosyal medya hesaplarınız var mı' soruyor
Kullanıcı gerçek bir insanla konuşmak istiyor (live-chat)
Kullanıcı iletişime / göruşmek ve açık saatleri merak ediyor
Dialogue / User PersonalityKullanıcı erkek veya kadın olduğunu söylüyor
Kullanıcı kızgın yada üzgün olduğunu söylüyor
Kullanıcı moralim bozuk olduğunu söylüyor
Kullanıcı mutluluk ifade ediyor
Kullanıcı nereden geldiğini söylüyor (ülke/şehir)
Kullanıcı özür diliyor
Kullanici yaşını söylüyor
Dialogue / Greeting MessageSelamlaşma
Dialogue / SafetynetKullanıcı botun hiç anlamadığı bir şey söylüyor